בידוד פוליאוריטן מוקצף
 
 
 
 
 
 
 
4
1 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריה

 
התזת פוליאורטןהתזת פוליאורטן
איטום רצפה עם התזת פוליאורטןאיטום רצפה עם התזת פוליאורטן
בידוד מבנהבידוד מבנה
קיר לאחר התזת פוליאורטןקיר לאחר התזת פוליאורטן
בידוד תקרה עם התזת פוליאורטןבידוד תקרה עם התזת פוליאורטן
מכונה להתזת פוליאורטןמכונה להתזת פוליאורטן
מבנה לאחר התזת פוליאורטןמבנה לאחר התזת פוליאורטן
התזת פוליאורטן על תקרההתזת פוליאורטן על תקרה
התזת פוליאורטן על רצפההתזת פוליאורטן על רצפה
התזת פוליאורטן על קירותהתזת פוליאורטן על קירות
התזה מקצועית של פוליאורטן התזה מקצועית של פוליאורטן
התזת פוליאורטן לבידוד תקרההתזת פוליאורטן לבידוד תקרה
התזת פוליאורטן במבנההתזת פוליאורטן במבנה